نرخ ارز سودان: پایان ماه: سعودی ریال

  • 2021-12-11

نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: داده های ریال سعودی در نوامبر 2018 در 12. 693 SDG/SAR گزارش شده است. این میزان از تعداد قبلی 12. 696 SDG/SAR برای اکتبر 2018 کاهش می یابد. نرخ ارز سودان: پایان ماه: داده های ریال سعودیماهانه به روز می شود ، به طور متوسط 1. 176 SDG/SAR از اوت 2007 تا نوامبر 2018 با 136 مشاهده. این داده ها در اکتبر 2018 به میزان 12. 696 SDG/SAR و رکورد کم 0. 536 SDG/SAR در اوت 2007 رسید. نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: داده های ریال سعودی وضعیت فعال در CEIC است و توسط مرکزی گزارش می شودبانک سودان. داده ها تحت عنوان سودان در پایگاه داده جهانی طبقه بندی می شوند - جدول SD. M001: نرخ ارز خارجی: پایان ماه.

مشاهده نرخ ارز سودان سودان: پایان ماه: سعودی ریال از اوت 2007 تا ژوئن 2018 در نمودار:

نرخ ارز سودان سودان چه بود: پایان ماه: سعودی ریال در ژوئن 2018؟

آخر قبلی حداقل حداکثر واحد فرکانس دامنه
4. 80 ژوئن 2018 4. 80 مه 2018 0. 54 اوت 2007 4. 80 ژوئن 2018 SDG/SAR ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018

شاخص های مرتبط برای نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: سعودی ریال

شاخص های مرتبط آخر فرکانس دامنه
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: سعودی ریال (SDG/SAR) 4. 80 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: فروش: دلار آمریکا (SDG/USD) 18. 04 ژوئن 2018 ماهانه ژوئیه 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: فروش: ین ژاپنی (SDG/JPY) 0. 16 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: فروش: پوند استرلینگ (SDG/GBP) 23. 66 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: فروش: فرانک سوئیس (SDG/CHF) 18. 10 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: فروش: دلار کانادا (SDG/CAD) 13. 54 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: فروش: سوئدی کرون (SDG/SEK) 2. 01 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: فروش: کرون نروژی (SDG/NOK) 2. 20 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: فروش: دانمارکی کرون (SDG/DKK) 2. 80 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: فروش: کویتی دینار (SDG/KWD) 59. 22 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: فروش: سعودی ریال (SDG/SAR) 4. 81 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: فروش: امارام امارات (SDG/AED) 4. 91 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: فروش: قطر ریال (SDG/QAR) 4. 96 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: فروش: بحرین دینار (SDG/BHD) 47. 74 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: فروش: عمانی ریال (SDG/OMR) 46. 86 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: فروش: یورو (SDG/EUR) 20. 87 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: خرید: دلار آمریکا (SDG/USD) 17. 96 ژوئن 2018 ماهانه ژوئیه 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: خرید: ین ژاپنی (SDG/JPY) 0. 16 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: خرید: پوند استرلینگ (SDG/GBP) 23. 54 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: خرید: فرانک سوئیس (SDG/CHF) 18. 01 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: خرید: دلار کانادا (SDG/CAD) 13. 47 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: خرید: سوئدی Krone (SDG/SEK) 2. 00 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: خرید: کرون نروژی (SDG/NOK) 2. 19 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: خرید: دانمارکی کرون (SDG/DKK) 2. 79 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: خرید: کویتی دینار (SDG/KWD) 58. 93 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: خرید: سعودی ریال (SDG/SAR) 4. 79 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: خرید: امارام امارات (SDG/AED) 4. 89 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: خرید: قطر ریال (SDG/QAR) 4. 93 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: خرید: بحرین دینار (SDG/BHD) 47. 50 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: خرید: عمانی ریال (SDG/OMR) 46. 62 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: خرید: یورو (SDG/EUR) 20. 76 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: پوند استرلینگ (SDG/GBP) 23. 60 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: کرون سوئدی (SDG/SEK) 2. 01 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: امارام امارات (SDG/AED) 4. 90 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: قطر ریال (SDG/QAR) 4. 94 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: بحران دینار (SDG/BHD) 47. 62 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018
نرخ ارز خارجی سودان: پایان ماه: عمانی ریال (SDG/OMR) 46. 74 ژوئن 2018 ماهانه اوت 2007 - ژوئن 2018

داده های دقیق اقتصادی کلان و خرد که می توانید به آنها اعتماد کنید

کامل ترین مجموعه 6. 6 میلیون سری زمانی را که شامل بیش از 200 اقتصاد ، 20 صنعت و 18 بخش کلان اقتصادی است ، کاوش کنید.

سری کلید سودان

داده های انتخاب شده را بخرید

حساب های ملی آخر فرکانس دامنه
پیش بینی: تولید ناخالص داخلی PPP سرانه (PPP Intl $) 5،716. 351 2027 سالانه 1980 - 2027
پیش بینی: تولید ناخالص داخلی اسمی سرانه (USD) 1،151. 301 2027 سالانه 1980 - 2027
پیش بینی: رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (٪) 5. 973 2027 سالانه 1980 - 2027
رشد تولید ناخالص داخلی (٪) 107. 1 2020 سالانه 1983 - 2020
تولید ناخالص داخلی سرانه (USD) 2،825. 832 2016 سالانه 1970 - 2016
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (MN USD) 1،188. 469 2021 سالانه 1976 - 2021
محصول ملی ناخالص (GNP) (MN USD) 32،561. 187 2021 سالانه 1960 - 2021
نرخ پس انداز ناخالص (٪) 13. 7 2014 سالانه 1960 - 2014
سرمایه گذاری: ٪ تولید ناخالص داخلی (٪) 3. 5 2021 سالانه 1976 - 2021
تولید ناخالص داخلی اسمی (MN USD) 73،427. 7 2020 سالانه 1960 - 2020
رشد تولید ناخالص داخلی اسمی (٪) 103. 797 2020 سالانه 1961 - 2020
هزینه مصرف خصوصی (MN USD) 29،247. 914 2021 سالانه 1960 - 2021
مصرف خصوصی: ٪ تولید ناخالص داخلی (٪) 77. 8 2016 سالانه 1976 - 2016
هزینه مصرف عمومی (USD MN) 3،760. 860 2021 سالانه 1960 - 2021
مصرف عمومی: ٪ تولید ناخالص داخلی (٪) 11. 0 2021 سالانه 1960 - 2021
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (٪) -1. 6 2020 سالانه 1983 - 2020
تجارت کل کالاها و خدمات: ٪ تولید ناخالص داخلی اسمی (٪) 41. 326 2019 سالانه 1996 - 2019
دولت و امور مالی عمومی آخر فرکانس دامنه
تعادل مالی تلفیقی: ٪ تولید ناخالص داخلی (٪) -5. 0 2020 سالانه 2001 - 2020
پیش بینی: هزینه دولت (SDG BN) 16،606. 298 2027 سالانه 1990 - 2027
پیش بینی: بدهی خالص دولت (SDG BN) 158،803. 527 2027 سالانه 1992 - 2027
پیش بینی: درآمد دولت (SDG BN) 14،810. 739 2027 سالانه 1990 - 2027
درآمد مالیاتی (USD MN) 2،954. 850 2020 سالانه 2001 - 2020
تعادل مالی تلفیقی (MN USD) -3،661. 561 2020 سالانه 2001 - 2020
درآمد مالیاتی: ٪ تولید ناخالص داخلی (٪) 4. 0 2020 سالانه 2001 - 2020
بازار جمعیتی و کار آخر فرکانس دامنه
افراد شاغل (شخص) 9،900،000. 000 2010 سالانه 1993 - 2010
پیش بینی: جمعیت (شخص MN) 53. 074 2027 سالانه 1980 - 2027
پیش بینی: نرخ بیکاری (٪) 20. 313 2027 سالانه 1981 - 2027
میزان مشارکت نیروی کار (٪) 48. 0 2021 سالانه 1990 - 2021
رشد بهره وری نیروی کار (٪) 3. 26 2010 سالانه 1996 - 2010
جمعیت (شخص MN) 37. 3 2014 سالانه 1970 - 2014
نرخ بیکاری (٪) 20. 30 2010 سالانه 1993 - 2010
تجارت داخلی و بررسی خانوار آخر فرکانس دامنه
فروش وسایل نقلیه موتوری: اتومبیل های تجاری (واحد) 700. 000 دسامبر 2019 نیمه سالانه دسامبر 2005 - دسامبر 2019
فروش وسایل نقلیه موتوری: اتومبیل های مسافربری (واحد) 996. 000 دسامبر 2019 نیمه سالانه دسامبر 2005 - دسامبر 2019
فروش وسایل نقلیه موتوری (واحد) 1،696 2019 سالانه 2005 - 2019
رشد فروش وسایل نقلیه موتوری (٪) -13. 8 2019 سالانه 2006 - 2019
تورم آخر فرکانس دامنه
CPI: تغییر نوشیدنی های غذایی و غیر الکلی (٪) 74. 552 اوت 2018 ماهانه ژانویه 2010 - اوت 2018
شاخص قیمت مصرف کننده رشد CPI (٪) 263. 2 مارس 2022 ماهانه ژانویه 1958 - مارس 2022
پیش بینی: رشد شاخص قیمت مصرف کننده (٪) 8. 120 2027 سالانه 1980 - 2027

شاخص های بیشتر برای سودان

شاخص ها آخر فرکانس دامنه
صادرات سودان: سال به تاریخ: آفریقا: لیبی: دام (TH USD) 0. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار سپتامبر 2007 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا به امروز: آفریقا: لیبی: گوشت (TH USD) 0. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار سپتامبر 2007 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا به امروز: آفریقا: لیبی: پنهان و پوست (TH USD) 0. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار سپتامبر 2007 - مارس 2018
صادرات سودان: سال به تاریخ: آفریقا: لیبی: دیگران (TH USD) 104. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار سپتامبر 2007 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا به امروز: آسیا: چین: فرآورده های نفتی و نفتی (USD TH) 125،802. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا به امروز: آسیا: چین: پنبه (TH USD) 10،205. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال به تاریخ: آسیا: چین: لثه عربی (TH USD) 908. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال به تاریخ: آسیا: چین: کنجد (TH USD) 47،081. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال به تاریخ: آسیا: چین: آجیل زمین (TH USD) 1،671. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا به امروز: آسیا: چین: کیک و وعده غذایی (TH USD) 1،645. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال به تاریخ: آسیا: چین: طلا (TH USD) 0. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال به تاریخ: آسیا: چین: دام (TH USD) 9. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا به امروز: آسیا: چین: گوشت (TH USD) 0. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا به امروز: آسیا: چین: پنهان و پوست (TH USD) 751. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال به تاریخ: آسیا: چین: دیگران (TH USD) 2،628. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا به امروز: آسیا: هند: نفت و فرآورده های نفتی (USD TH) 0. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال به تاریخ: آسیا: هند: پنبه (TH USD) 2،721. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال به تاریخ: آسیا: هند: لثه عربی (USD TH) 553. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا تاریخ: آسیا: هند: کنجد (دلار آمریکا) 8, 807. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا تاریخ: آسیا: هند: آجیل زمینی (دلار آمریکا) 926. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا تاریخ: آسیا: هند: کیک و غذا (دلار آمریکا) 0. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا تاریخ: آسیا: هند: طلا (دلار آمریکا) 0. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا تاریخ: آسیا: هند: دام (دلار آمریکا) 0. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا تاریخ: آسیا: هند: گوشت (دلار آمریکا) 0. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا تاریخ: آسیا: هند: پوست و پوست (دلار آمریکا) 202. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا تاریخ: آسیا: هند: سایر کشورها (دلار آمریکا) 19, 833. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا تاریخ: خاورمیانه: امارات متحده عربی: نفت و نفت خام.(هزار تومان) 0. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا تاریخ: خاورمیانه: امارات متحده عربی: پنبه (دلار آمریکا) 598. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا تاریخ: خاورمیانه: امارات متحده عربی: صمغ عربی (دلار آمریکا) 2, 005. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا تاریخ: خاورمیانه: امارات متحده عربی: کنجد (دلار آمریکا) 4, 396. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا تاریخ: خاورمیانه: امارات متحده عربی: آجیل زمینی (دلار آمریکا) 1, 632. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا تاریخ: خاورمیانه: امارات متحده عربی: کیک و غذا (دلار آمریکا) 0. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا تاریخ: خاورمیانه: امارات متحده عربی: طلا (دلار آمریکا) 209, 033. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا تاریخ: خاورمیانه: امارات متحده عربی: دام (دلار آمریکا) 1. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا تاریخ: خاورمیانه: امارات متحده عربی: گوشت (دلار آمریکا) 4, 319. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا تاریخ: خاورمیانه: امارات متحده عربی: پوست و پوست (دلار آمریکا) 0. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا تاریخ: خاورمیانه: امارات متحده عربی: سایر کشورها (دلار آمریکا) 18, 815. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا تاریخ: خاورمیانه: امارات متحده عربی (دلار آمریکا) 240, 954. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا تاریخ: خاورمیانه: عربستان سعودی: نفت و نفت.(هزار تومان) 0. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا تاریخ: خاورمیانه: عربستان سعودی: پنبه (دلار آمریکا) 0. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا تاریخ: خاورمیانه: عربستان سعودی: صمغ عربی (دلار آمریکا) 116. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا تاریخ: خاورمیانه: عربستان سعودی: کنجد (دلار آمریکا) 11, 579. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا تاریخ: خاورمیانه: عربستان سعودی: آجیل زمینی (دلار آمریکا) 39. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا تاریخ: خاورمیانه: عربستان سعودی: کیک و غذا (دلار آمریکا) 0. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا تاریخ: خاورمیانه: عربستان سعودی: طلا (دلار آمریکا) 0. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا تاریخ: خاورمیانه: عربستان سعودی: دام (دلار آمریکا) 121, 482. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا به امروز: خاورمیانه: عربستان سعودی: گوشت (TH USD) 117. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا به امروز: خاورمیانه: عربستان سعودی: پنهان و پوست (TH USD) 1،328. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا به امروز: خاورمیانه: عربستان سعودی: دیگران (TH USD) 3،353. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: سال تا به امروز: خاورمیانه: عربستان سعودی (TH USD) 138،386. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
واردات سودان: سال تا به امروز: آفریقا: مصر: قهوه (TH دلار) 0. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
واردات سودان: سال تا به امروز: آفریقا: مصر: چای (TH USD) 0. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
واردات سودان: سال تا به امروز: آفریقا: مصر: آرد گندم و گندم (TH USD) 0. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
واردات سودان: سال تا به امروز: آفریقا: مصر: سایر مواد غذایی (USD TH) 312. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
واردات سودان: سال تا به امروز: آفریقا: مصر: نوشیدنی ها و دخانیات (USD TH) 0. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
واردات سودان: سال تا به امروز: آفریقا: مصر: فرآورده های نفتی (USD TH) 22،376. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
واردات سودان: سال تا به امروز: آفریقا: مصر: مواد خام (USD TH) 5،770. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
واردات سودان: سال تا به امروز: آفریقا: مصر: مواد شیمیایی (TH USD) 10،728. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
واردات سودان: سال تا به امروز: آفریقا: مصر: کالاهای تولیدی (USD TH) 60،244. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
واردات سودان: سال تا به امروز: آفریقا: مصر: ماشین آلات و تجهیزات (USD TH) 5،366. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
واردات سودان: سال تا به امروز: آفریقا: مصر: تجهیزات حمل و نقل (TH USD) 957. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
واردات سودان: سال به تاریخ: آفریقا: مصر: منسوجات (TH USD) 3،490. 00 مارس 2018 سه ماه یکبار دسامبر 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: کشورهای صنعتی: اتریش (USD TH) 0. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: کشورهای صنعتی: استرالیا (TH USD) 0. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: کشورهای صنعتی: بلژیک (USD TH) 0. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: کشورهای صنعتی: کانادا (TH USD) 0. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: کشورهای صنعتی: دانمارک (USD TH) 0. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: کشورهای صنعتی: فنلاند (USD TH) 0. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: کشورهای صنعتی: فرانسه (USD TH) 4،281. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: کشورهای صنعتی: آلمان (USD TH) 1،446. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: کشورهای صنعتی: یونان (USD TH) 1،169. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: کشورهای صنعتی: ایرلند (TH USD) 0. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: کشورهای صنعتی: ایتالیا (USD TH) 2،392. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: کشورهای صنعتی: هلند (USD TH) 90. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: کشورهای صنعتی: نروژ (USD TH) 0. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: کشورهای صنعتی: پرتغال (USD TH) 0. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: کشورهای صنعتی: اسپانیا (USD TH) 0. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: کشورهای صنعتی: سوئد (TH USD) 0. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: کشورهای صنعتی: سوئیس (USD TH) 0. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: کشورهای صنعتی: انگلستان (USD TH) 0. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: کشورهای صنعتی: ایالات متحده (USD TH) 0. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: کشورهای صنعتی: دیگران (USD TH) 24. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: آفریقا: COMESA (USD TH) 49،873. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: آفریقا: Comesa: Angola (TH USD) 0. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: آفریقا: COMESA: بوروندی (TH USD) 0. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: آفریقا: COMESA: COMOROS (USD TH) 0. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: آفریقا: COMESA: کنگو (USD TH) 0. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: آفریقا: COMESA: جیبوتی (USD TH) 0. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: آفریقا: Comesa: اریتره (TH USD) 0. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: آفریقا: COMESA: کنیا (TH USD) 17. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: آفریقا: Comea: Libya (TH USD) 0. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: آفریقا: COMESA: ماداگاسکار (USD TH) 0. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: آفریقا: Comesa: مالاوی (USD TH) 0. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: آفریقا: Comesa: Mauritius (TH USD) 0. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: آفریقا: COMESA: NAMIBIA (USD TH) 0. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: آفریقا: COMESA: رواندا (TH USD) 0. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: آفریقا: COMESA: سیشل (USD TH) 0. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: آفریقا: Comesa: Swaziland (TH USD) 481. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: آفریقا: COMESA: اوگاندا (USD TH) 0. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018
صادرات سودان: آفریقا: Comesa: Zaire (USD TH) 0. 00 مارس 2018 ماهانه ژانویه 2003 - مارس 2018

گزینه های قیمت گذاری ما را بررسی کنید.

کامل ترین مجموعه 6. 6 میلیون سری زمانی را که شامل بیش از 200 اقتصاد ، 20 صنعت و 18 بخش کلان اقتصادی است ، کاوش کنید.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.